Blogs

Nỗi lo ngứa đầu (p3)

Tôi không
nghĩ chưa có ai chưa từng trải qua các cơn “ngứa đầu”. Một số người thậm chí
nói “Tôi cảm thấy phiền toái vì ngứa đầu và không thể tập trung vào mọi thứ!”.
Ở đây, chúng ta hãy xem xét nguyên nhân của các cơn “ngứa đầu” như vậy nhé.

Xem thêm »

Nỗi lo ngứa đầu (p2)

Tôi không nghĩ chưa có ai chưa từng trải qua các cơn “ngứa đầu”. Một số người thậm chí nói “Tôi cảm thấy phiền toái vì ngứa đầu và không thể tập trung vào mọi thứ!”.
Ở đây, chúng ta hãy xem xét nguyên nhân của các cơn “ngứa đầu” như vậy nhé.

Xem thêm »

Nỗi lo ngứa đầu (p1)

Tôi không nghĩ chưa có ai từng trải qua các cơn “ngứa đầu”. Một số người thậm chí nói “Tôi cảm thấy phiền toái vì ngứa đầu và không thể tập trung vào mọi thứ!”

Ở đây, chúng ta hãy xem xét nguyên nhân của các cơn “ngứa đầu” như vậy nhé.

Xem thêm »

Những rắc rối về gàu (p3)

Gàu có thể gây ngứa và rụng tóc, vì vậy điều quan trọng là phải quan tâm chăm sóc da đầu trong trường hợp phát hiện thấy gàu.

Hơn nữa, có hai loại gàu, da đầu nhờn và da đầu khô, nên tùy thuộc vào loại da đầu mà nguyên nhân và biện pháp khắc phục khác nhau.

Xem thêm »